Algemene voorwaarden en tarieven

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van
ICT-Office van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

Klik hier voor de algemene voorwaarden in Arcobat reader (pdf) opmaak.

Tarieven

Uurtarief

Het uurtarief van Matsu Consultancy is € 95,00.
Als een project de tariefgrens van 20 uur bereikt, dan zakt het tarief voor de volgende uren naar € 85,00.

Voorrijtarief

Voorrijtarief in Utrecht is € 50,00.
Buiten Utrecht is het voorijtarief € 2,00 per strekkende kilometer, met een minimum bedrag van € 50,00